Мисия и визия

В основата на Foodobox стои стремежът за намаляването на разхищението на храна.

Нашата цел е да предоставим печелившо за всички решение на този глобален проблем. Спасявайки храна от изхвърляне, ние помагаме на планетата, като в същото време намаляваме и социално-икономическите вреди от прахосването й.

Foodobox е кутия-изненада, която съдържа висококачествена храна на достъпна цена за нашите клиенти. Другата печеливша страна са хранителните бизнеси, които генерират допълнителен приход от продажбата на храна, която иначе не биха оползотворили.

По-малко изхвърлена храна означава по-малко вредни емисии в атмосферата и по-малко разхищение на ресурси за нейното производство.