С голямо удоволствие завършваме седмицата с новината, че в новия брой на списание Business Global има цели 3 страници посветени на Foodobox.

В майския брой на списанието ще научите каква е добавената стойност, която даваме на нашите партньори и клиенти, каква е нашата стратегия в близките няколко години и как можем да бъдем подкрепени в нашата зелена кауза.

Благодарим на Емил Петров и се надяваме отново да имаме възможност да попаднем на страниците на медията.

–––

With great pleasure end the week with the new issue of Business Global magazine that has 3 pages dedicated to Foodobox.

In the May issue of the magazine you will learn what is the added value we give to our partners and customers, what is our strategy in the next few years and how we can be supported in our green cause.

We thank Emil Petrov and we hope to have the opportunity to get on the pages of the media again.