Без категория

Заедно за бъдеще без клетки

Заедно за бъдеще без клетки

В България годишно се произвеждат над милиард яйца от кокошки. За съжаление 75% от тях са добити по неетичен начин с нехуманно третиране на кокошките-носачки с отглеждане в батерийни клетки. Тези кокошки са затворени в тесни метални клетки с телен под. В тях птиците нямат възможност да изпълняват естественото си поведение като ровене в почвата, разперване на крилете, нормално движение…