На 13 май 2022 нашите съоснователи Jane Dimitrova and Vili Kerkov имаха удоволствието да участват в предаването Е-кономика с водещ Димитър Вучев по Euronews Bulgaria. Те споделиха какви са плановете ни за развитие до края на годината и колко тона храна планираме да спасим.

Разказаха и за предстоящото ни събитие от поредицата „Храната, която не би изхвърлил“, което ще се проведе в Пловдив на 21-ви май. На него ще ви срещнем със някои от най-зелените бизнеси в България и ще приготвим вкусни рецепти с нулев отпадък. Линк за събитието ще намерите тук: https://lnkd.in/dbRm_UYj

Водещият ги поздрави за челното място в програмата “Акселератор Стартъп София“, по която проектът получи грант от 9 700 лв.

Запис от интервюто може да гледате от 14:21 минута тук: https://lnkd.in/dqEG6UYX

–––

On Friday 13th 2022, our co-founders Jane Dimitrova and Vili Kerkov had the pleasure to participate in the show E-conomy with host Dimitar Vuchev on Euronews Bulgaria. They shared our development plans for the rest of the year and how many tons of food we plan to save.

They also told about our upcoming event in the series „The food you wouldn’t throw away“, which will be held in Plovdiv on May 21st. On it we will meet you with some of the most sustainable businesses in Bulgaria and we will prepare delicious recipes with zero waste.

A link to the event can be found here: https://lnkd.in/dbRm_UYj You can watch a recording of the interview from 14:21 here: https://lnkd.in/dqEG6UYX