Кои са трите неща, с които Jane Dimitrova би описала себе си? Какъв е профилът на перфектния предприемач и как едно неочаквано стечение на обстоятелствата води Джейн обратно в България?

Всичко това ще научите от видеозаписа на интервюто й с Betina Minkova от подкаста Career Academy на University of Economics – Varna.

Ще разберете защо Foodobox се казва така и как се раждат стартъпи, които променят облика на модерна България.

Благодарим за поканата да участваме в подкаст, насочен към младите хора и пожелаваме успех на всички начинаещи предприемачи!

–––

What are the three things Jane Dimitrova would use to describe herself? What is the profile of the perfect entrepreneur and how does an unexpected coincidence lead Jane back to Bulgaria?

You will learn all this from the video of her interview with Betina Minkova from the Career Academy podcast at the University of Economics – Varna.

You will understand why Foodobox is called like that and how startups that change the face of modern Bulgaria are born.

Thank you for the invitation to participate in a podcast aimed at young people and we wish success to all junior entrepreneurs!