Мисия и визия

At the heart of FoodObox is the drive to reduce food waste.

Нашата цел е да предоставим печелившо за всички решение на този глобален проблем. Спасявайки храна от изхвърляне, ние помагаме на планетата, като в същото време намаляваме и социално-икономическите вреди от прахосването й.

Foodobox е кутия-изненада, която съдържа висококачествена храна на достъпна цена за нашите клиенти. Другата печеливша страна са хранителните бизнеси, които генерират допълнителен приход от продажбата на храна, която иначе не биха оползотворили.

Less food wasted means less harmful emissions into the atmosphere and less waste of resources to produce it.