Инициативата 3Seas Europe е регионален форум за сътрудничество в Централна и Източна Европа, чието начало е поставено по време на среща на върха в Хърватия през 2016 г. През годините той се превръща в амбициозен проект, който има потенциала да трансформира живота на повече oт 110 милиона души, живеещи в 12 държави в сърцето на Европа.

Тяхната платформа дава гласност на икономически и геополитически инициативи, проекти и информация за партньорства, колаборации, устойчивост, образование и комуникация в региона.

Благодарим на Mihail Petrov за материала, посветен на нашето приложение и за поставяне на началото на едно дългосрочно познанство!

Цялата статия може да прочетете тук: https://lnkd.in/eiApZBgg

–––

The 3seas initiative is a regional forum for cooperation in Central and Eastern Europe, launched at a summit in Croatia in 2016. Over the years, it has become an ambitious project that has the potential to transform the lives of more than 110 million people, living in 12 countries in the heart of Europe. Their platform makes public economic and geopolitical initiatives, projects and information on partnerships, collaborations, sustainability, education and communication in the region.

We would like to thank @Mihail Petrov for the material dedicated to our application and for setting the beginning of a long-term acquaintance!

You can read the full article here: https://lnkd.in/eiApZBgg