Благодарим на дигиталната медия Plovdiv24 за отразяването на предстоящото ни събитие на тяхната платформа.

Чрез подкрепата на българските медии достигаме до повече хора и успяваме да водим диалог за социални и общественозначими проблеми и как да предложим решение чрез технологии и промени в нагласите и мисленето.

Цялата статия може да прочетете тук: https://lnkd.in/dtZnFJPe, а тук може да се регистрирате за събитието със свободен вход, и ще се проведе в Пловдив на 21-ви май, събота от 12 до 18 часа: https://lnkd.in/dJRY_vat

Очакваме ви!

––

We thank the digital media Plovdiv24 for covering our upcoming event on their platform.

Through the support of the Bulgarian media we reach more people and we manage to have a dialogue about important and socially significant problems and how to offer a solution through technology and imapct society’s behavior and mindset.

You can read the whole article here: https://lnkd.in/dtZnFJPe, and here you can register for the event with free admission, and will be held in Plovdiv on May 21, Saturday from 12pm to 6 pm: https: //lnkd.in/dJRY_vat

We are expecting you!