Политика за поверителност

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE ÎN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE DE CĂTRE FOODOBOX 2021 EOOD

Această Notificare de confidențialitate în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Foodbox 2021 EOOD își propune să vă ajute să înțelegeți ce date personale colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu acestea. Vă rugăm să va faceti timp pentru a citi cu atenție această Notificare de confidențialitate. Dorim să știți cum vă folosim informațiile și modalitățile în care vă puteți exercita drepturile. 

Această Notificare de confidențialitate se aplică informațiilor dumneavoastră personale atunci când vizitați site-ul nostru web: https://foodobox.com/ („Site-ul”) sau utilizați serviciile noastre de intermediere de la Vânzătorii de băuturi și produse alimentare neperisabile acasă, inclusiv data expirării, ambalajele deteriorate și/sau defecte cosmetice, pentru rezervare, pentru cumpărare de către Cumpărători prin intermediul acestui Site („Servicii”), și nu se aplică altor site-uri/e-shop-uri și/sau servicii pe care nu le avem și le facem nu controlam 

CINE SUNTEM NOI 

Firma care vă asigură Servicii este Foodbox 2021 EOOD, CUI 206757546, cu sediul social și adresa conducerii: BULGARIA, Sofia, raionul Sredets, NEOFIT RILSKI, 57, etaj 2. 

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: Djein Dimitrova Dimitrova, email: ddimitrova@foodobox.com, tel .: +359887566588. 

Respectăm dreptul la confidențialitate și lucrăm constant pentru a menține datele pe care le procesăm la minimum și protejate la maximum. Cu toate acestea, pentru a folosi Serviciile noastre, trebuie să procesăm unele date personale. Când înregistrați un cont pe site-ul nostru și/sau utilizați serviciile noastre, luați la cunoștință că ați citit și ați înțeles această Notificare de confidențialitate în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către „Foodbox 2021” EOOD. 

DESCRIEREA DATELOR PERSONALE ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII LOR 

Datele cu caracter personal sunt date care identifică și se referă la o persoană ca persoană fizică 

Colectăm anumite date personale pentru a vă oferi Serviciile noastre. Prelucrăm datele personale numai din motive legale. Nu vindem și nu distribuim în alt mod informațiile dumneavoastră personale. În unele cazuri, împărtășim informațiile dumneavoastră personale cu furnizorii de servicii selectați numai atunci când este necesar pentru a furniza Serviciile noastre și așa cum este descris în mod explicit mai jos.  

Foodbox 2021 EOOD, în calitatea sa de Administrator de Date cu Caracter Personal, prelucrează datele cu caracter personal după cum urmează: 

Vânzători care și-au înregistrat un cont pe Site: 

Categorii de subiecte: 

În legătură cu furnizarea Serviciilor noastre prin intermediul acestui Site, prelucrăm date personale ale următoarelor categorii de entități: 

 • reprezentantii legali ai Vanzatorilor - persoane juridice; 
 • imputerniciti Vanzatorilor - persoane juridice; 
 • Persoane de contact ale vânzătorului - persoane juridice.

Categorii de date cu caracter personal 

Foodbox 2021 EOOD prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanelor enumerate mai sus: 

 • Date privind identitatea fizică - trei nume; 
 • Date de contact - e-mail, telefon

Scopul prelucrarii: 

Foodbox 2021 EOOD va prelucra datele de mai sus în cel puțin unul dintre următoarele scopuri: 

 • intrarea in relatii contractuale prin inregistrarea unui cont pe Site; 
 • identificarea Vanzatorilor-persoane juridice si a reprezentantilor acestora si confirmarea datelor furnizate; 
 • implementarea și furnizarea Serviciilor pe care le oferim; 
 • mentinerea comunicarii cu Vanzatorii; 
 • asigurarea suportului tehnic;  
 • servicii de contabilitate, inclusiv emiterea facturilor și confirmarea plății; 
 • incasarea creantelor; 
 • administrarea și protecția în depunerea cererilor și revendicărilor legale.

Motive de prelucrare 

 • îndeplinirea obligațiilor precontractuale și contractuale în legătură cu furnizarea Serviciilor noastre 
 • îndeplinirea obligaţiilor legale.

Termenul de prelucrare 

 • Vom procesa datele personale atâta timp cât contul Vânzător/Utilizator există pe Site/Sistemul nostru și în termen de 5 (cinci) ani de la ștergerea acestuia sau după finalizarea procedurilor legate de eventualele dispute. Datele din rapoartele contabile și documentele referitoare la plățile efectuate vor fi stocate până la 10 ani de la producerea evenimentului contabil.

Date personale obținute din formularul nostru de contact de pe Site: 

Atunci când primim o solicitare de la o persoană prin intermediul unuia dintre formularele noastre de contact disponibile pe Site, vom folosi datele de contact furnizate de aceasta pentru a contacta și a-i oferi informațiile sau asistența de care are nevoie. 

Datele cu caracter personal primite prin formularul de contact vor fi stocate până la 6 (șase) luni de la primirea solicitării 

Datele personale ale persoanelor care s-au abonat la newsletter-ul nostru: 

Vom folosi adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite informații actualizate despre Serviciile noastre, promoții, reduceri și bonusuri pe care le puteți utiliza. Vom face acest lucru numai dacă ne dați consimțământul dumneavoastră explicit pentru a primi aceste informații. 

Consimțământul dumneavoastră este voluntar și nu vă vom refuza Serviciile noastre dacă nu ni-l furnizați. Cu toate acestea, credem că veți beneficia foarte mult de primirea acestor informații, deoarece acestea vor reflecta cele mai recente proiecte și idei pentru a ne îmbunătăți serviciile și satisfacția clienților noștri  

Nu vom folosi contactele dumneavoastră pentru a face publicitate produselor sau serviciilor terților. 

Vă puteți retrage oricând consimțământul de a primi aceste informații, dezabonându-vă de la newsletter-ul nostru sau adresând retragerea responsabilului cu protecția datelor în orice mod convenabil pentru dvs. 

MODALITATE DE CULEGERE A DATELOR PERSONALE 

Prelucrăm și utilizăm numai datele pe care Vânzătorii ni le-au furnizat în mod voluntar. Aceasta înseamnă că fiecare Vânzător este responsabil pentru a nu furniza date terților, încălcându-le drepturile la protecția datelor cu caracter personal, deoarece nu avem capacitatea practică de a controla dacă Vânzătorii furnizează date terților cu cunoștințele și consimțământul lor, în conformitate cu cerințele legale.  

Prin urmare, fiecare persoană poartă întreaga responsabilitate personală în cazul în care ne furnizează date unui terț fără știrea acestuia sau fără consimțământul acestuia în conformitate cu cerințele legislației aplicabile privind protecția datelor, inclusiv datele persoanelor fizice care reprezintă Vânzători -persoane juridice. 

MASURI DE SECURITATE 

Am luat o gamă largă de măsuri tehnice și organizatorice pentru a vă proteja datele personale împotriva pierderii sau a altor forme de prelucrare ilegală. Datele personale sunt disponibile numai acelor persoane care au nevoie de acces pentru a-și desfășura activitatea în legătură cu furnizarea Serviciilor noastre. Aceste persoane sunt instruite și împuternicite în consecință. Personalul nostru prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu cerințele de legalitate, confidențialitate, etică și utilizarea adecvată a datelor  

SUBCONTRACTORII 

Pentru a oferi servicii de calitate, am angajat furnizori de servicii - procesatori, atent selectați în funcție de capacitatea lor de a proteja și prelucra datele cu caracter personal. Fără ele, implementarea Serviciilor noastre nu va fi posibilă. Folosim doar subcontractanți – profesioniști în domeniu, prin care oferim securitate suplimentară datelor dumneavoastră și cărora le oferim doar informațiile de care au nevoie pentru a-și desfășura activitățile atribuite, inclusiv: 

 • Bănci; 
 • Furnizori de servicii IT și alte servicii software și hardware; 
 • Contabili externi, auditori si consilieri juridici. 

În cazurile în care acest lucru este cerut de lege, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate agențiilor și instituțiilor guvernamentale competente, cum ar fi Agentia Nationala de Venituri și altele. 

Nu furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți fără temeiuri legale sau contractuale, nu le vindem sau distribuim în alt mod.

INFORMAȚII PE CARE ÎN IMPARTIM 

Nu împărtășim informații care conțin date cu caracter personal cu entități juridice, organizații și persoane fizice, cu excepția cazului în care una dintre următoarele circumstanțe este valabilă: 

 1. Cu acordul dumneavoastră – vom împărtăși informații care conțin date cu caracter personal cu persoane juridice, organizații și persoane fizice, atunci când avem consimțământul dumneavoastră; 
 1. Pentru a presta anumite servicii - cu terți care prelucrează date cu caracter personal - așa cum este descris mai sus; 
 1. Cerințe legale – vom împărtăși informații care conțin date cu caracter personal cu alte entități juridice, organizații sau persoane fizice dacă avem motive să credem că accesul, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informațiilor este în mod rezonabil necesară și/sau obligatorie pentru 
 • scopurile unei legi aplicabile, dispoziții, în cursul procedurilor judiciare sau al unei hotărâri judecătorești efective; 
 • încasarea sumelor datorate; 
 • aplicarea Condițiilor generale de utilizare aplicabile, inclusiv investigarea eventualelor încălcări; 
 • detectarea, prevenirea sau tratarea în alt mod a fraudei, a problemelor tehnice sau de securitate; 
 • ecție împotriva vătămării drepturilor, proprietății sau siguranței noastre, utilizatorilor noștri sau publicului, așa cum este cerut sau permis de lege. 

Putem dezvălui și/sau împărtăși cu partenerii noștri sau pe site-ul nostru informații generale și rezumative despre utilizarea Serviciilor noastre, fără ca aceste informații să poată fi identificate personal. De exemplu, este posibil să împărtășim informații în mod public pentru a prezenta tendințele privind utilizarea generală a Serviciilor noastre. 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA 

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment, de a verifica acuratețea informațiilor stocate, de a corecta sau de a actualiza aceste informații, de a solicita ca informațiile dumneavoastră personale să fie șterse dacă există motive pentru a face acest lucru, așa cum este descris. de mai jos. De asemenea, aveți dreptul de a vă plânge atunci când drepturile dvs. de confidențialitate au fost încălcate. Mai jos este o descriere detaliată a drepturilor dumneavoastră ca persoană vizată: 

- aveți dreptul de a solicita confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc și de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și informații referitoare la colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal; 

- aveți dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse din oricare dintre următoarele motive: datele personale nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate; atunci când v-ați opus prelucrării; când prelucrarea este ilegală; când datele sunt prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră și vă retrageți acest consimțământ; în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a se conforma unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului unui stat membru aplicabil operatorului. Vi se poate refuza ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal din următoarele motive: exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și a dreptului la informare; pentru a ne îndeplini obligația legală sau pentru a îndeplini o sarcină de interes public sau în exercitarea atribuțiilor oficiale care ne sunt conferite; din motive de interes public în domeniul sănătății publice; pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.  

- aveți dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie corectate dacă sunt inexacte, sau completate dacă sunt incomplete 

- aveți dreptul de a solicita ca prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie restricționată, dacă este cazul și există motive pentru a face acest lucru, de exemplu: contestați acuratețea datelor cu caracter personal pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal; prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele personale să fie șterse, ci doar utilizarea să fie restricționată; nu mai avem nevoie de date cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru a stabili, a exercita sau a vă apăra pretențiile legale; v-ați opus prelucrării până la verificarea faptului că temeiurile noastre legale au prioritate asupra intereselor dumneavoastră; 

- aveți dreptul de a solicita date cu caracter personal care vă privesc pe care le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat pe scară largă și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transfera aceste date unui alt operator atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe obligație contractuală. și prelucrarea se realizează în mod automat; 

- aveți dreptul de a vă opune responsabilului cu protecția datelor împotriva unei astfel de prelucrări a datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă există motive pentru a face acest lucru. 

Toate cererile le puteți adresa responsabilului cu protecția datelor menționat mai sus. Pentru a vă putea oferi asistență completă, vă rugăm să ne furnizați informații exacte despre dvs. și să specificați solicitarea dvs. Atunci când vă exercităm drepturile, este posibil să vă solicităm informații suplimentare pentru a vă stabili identitatea. 

Vă rugăm să rețineți că, atunci când solicitările dumneavoastră sunt vădit nefondate sau excesive, în special din cauza reapariției lor, putem: 

 1. să impună o taxă, ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor sau comunicării sau acțiunii solicitate, sau 
 1. a refuza să ia măsuri asupra cererii.

Vom depune eforturi rezonabile pentru a ne conforma cererii dumneavoastră în termen de 30 de zile de la primirea cererii dumneavoastră. Dacă este necesar, acest termen poate fi prelungit cu două luni, ținând cont de complexitatea și numărul de solicitări. 

ORGANUL DE SUPRAVEGHERE 

Dacă considerați că v-am încălcat drepturile în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere din Bulgaria - Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal cu datele de contact: Sofia 1592, Blvd. Prof. Tsvetan Lazarov, nr. 2; kzld@cpdp.bg. 

De asemenea, puteți depune o plângere în țara în care locuiți, la locul de muncă sau în locul în care credeți că vă încălcăm drepturile.