РЕГИСТРИРАЙТЕ БИЗНЕСА СИ

И УВЕЛИЧЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ

Привличайте нови клиенти

През нашата платформа обектът Ви ще достигне до над 60 000 потребители. С всяка спасена кутия, клиентът идва на място в обекта. Без доставка.

Поемете контрол над храната в излишък

Сами решавате дали и колко кутии да предлагате, в кои дни от седмицата и с какъв часови диапазон.

Устойчив маркетинг

Станете част от кауза с позитивно социално влияние. Позиционирайте бранда си като устойчив и отговорен бизнес към околната среда и обществото.

Печалба, вместо храна в боклука

Намалете ненужните разходи като продавате непродадената в края на деня храна. Възвърнете половината от регулярната й цена.

Станете част от семейството на Foodobox