Skip to content

Проведохме лекции за разхищението на храна в 10 училища

Лекции за хранителното разхищение

В периода октомври 2022 – февруари 2023, по информационна кампания за Общата селскостопанска политика на ЕС с фокус намаляване на хранителното разхищение и програма “From Farm to Fork”, проведохме 10 лекции с ученици 1-4. клас в 10 софийски училища в партньорство с АГРО ТВ.

Целта на инициативата бе да посеем знания за климата, хранителното разхищение и връзката с климатичните промени у най-малките ученици.

По адаптиран начин представяхме на учениците информация относно мащабите на проблема, причините за изхвърлянето на храни и възможните решения за справяне с глобалния проблем.

Учениците се включиха активно в лекциите, като участваха в игри, дискусии и интерактивни куизове, а също получиха различни награди, наръчник със съвети за правилно съхранение на храните и кратка информация относно проблема с разхищението на храна.

По време на информационната кампания достигнахме над 1000 деца от 10 училища. Поради засилен интерес в някои училища дори се наложи провеждането на допълнителни лекции. 

Благодарим на всички деца, които така активно слушаха, участваха, задаваха въпроси и попиваха знания! Вярваме, че бъдещето ще бъде в правилните ръце!

Специални благодарности и за Светлана Гурбешкова от АГРО ТВ!