Skip to content

Заедно за бъдеще без клетки

В България годишно се произвеждат над милиард яйца от кокошки. За съжаление 75% от тях са добити по неетичен начин с нехуманно третиране на кокошките-носачки с отглеждане в батерийни клетки.

Тези кокошки са затворени в тесни метални клетки с телен под. В тях птиците нямат възможност да изпълняват естественото си поведение като ровене в почвата, разперване на крилете, нормално движение или да правят прашни бани. Всяка кокошка разполага с пространство с площта на лист А4. Това е най-жестокият метод на отглеждане на кокошки за яйца, които са обозначени в търговските мрежи с код 3.

За да помогнем на нашите клиенти да разберат по-лесно разликите в кодовете решихме да разкажем накратко кой какво обозначава:

Код 3

Обогатени клетки

Заради тяхната изключителна жестокост, батерийните клетки са забранени в Европейския съюз от 2012 г. За да продължат да произвеждат евтини яйца, част от фирмите в бранша преминаха към друг вид клетъчно отглеждане, познато като “обогатени” или “уголемени” клетки. Те все още са считани за нехуманен начин на отглеждане.

Код 2

Подово отглеждане

Носачките не са затворени в клетки, а за разлика от волиерното отглеждане, са отглеждани на пода в големи халета без прозорци. На подово отглежданите кокошки са предоставени кутии за гнездене, както и постеля на пода, но отново са неспособни да изразяват много от естествените си поведения.

Код 1

Свободно отглеждане

Тези кокошки обитават големи халета, като имат достъп до открити пространства през деня. Този тип отглеждане на теория позволява на кокошките да ровят и кълват земята в търсене на храна, да се почистват с пясък или пръст (т. нар. “прашна баня”), да се радват на слънчева светлина и да обикалят в рамките на дадено ограничено пространство. Някои проучвания показват, че въпреки изискванията, понякога поради пренаселеност в халетата не всички птици могат да стигнат до външното оградено пространство.

Код 0

Био отглеждане

Кокошките, както при свободното отглеждане, имат достъп до външно пространство с тревни площи и естествена светлина, на които са свободни да кълват по червеи и тревички. Те се хранят само с храна, отгледана по методите на биологичното земеделие. Био земеделието гарантира: без ГМО, синтетични хормони или антибиотици при отглеждането на птиците. Земята, която кълват, не се обработва с пестициди и хербициди.

Въпреки, че от 2012 година в Европейския съюз е приета директива за забрана на клетъчното отглеждане и преминаване към по-етично отглеждане, в България едва 25% от яйцата са снесени от свободни кокошки.

 

Въпреки тази тъжна статистика, социологическо проучване от “Галъп интернешънъл”, проведено през април 2020 г., показва, че сред българите 78% предпочитат да пазаруват от търговци с политика за по-хуманно отношение към животните.

Тенденцията при европейските производители на яйца е постепенно да преминават към алтернативни системи. В ЕС вече над 50% от фермите за кокоши яйца са със системи без клетки, благодарение на нарастващото потребителско търсене на продукти, произведени чрез по-хуманни методи. Близо 3000 компании по света и над 40 различни компании в България са поели ангажимент за етично снабдяване с яйца от ферми без клетки. Това са фирми от секторите на хотелиерството, ресторантьорството, вериги супермаркети, магазини, производители на хранителни продукти, кафенета, пекарни и други.

Информираният избор на потребителите и етичната политика на бизнеса могат да променят живота на клетъчно отглежданите кокошки за яйца. Компаниите, заети в ресторантьорския и хотелиерския сектор, производителите на хранителни продукти с яйца, преработвателите, могат да поемат етичен ангажимент за снабдяване с яйца от ферми без клетки. Така те ще допринесат не само за по-хуманното отношение към кокошките, но и ще направят плавния преход към предстоящите законодателни изменения в Европа за забрана на клетъчното отглеждане.

Кампания „Разперени криле“ на КАЖИ информира обществото и бизнеса относно значението на кодовете върху яйцата и насърчава компаниите да включат в социалната си политика по-хуманното отношение към кокошките носачки. За повече информация по темата посетете: razperenikrile.bg